Setkání s kamarády z MŠ


ms5

Leden v naší škole a družině opět patřil vzájemnému poznávání budoucích školáků s těmi našimi stávajícími.

V průběhu čtrnácti dnů nás navštívily děti z předškolních tříd MŠ Mozartova, Švabinského, Balzacova, Mateřinka, Kosmonautů a E. Holuba.

Nejen že si vyzkoušely, jaké to asi bude, až po letních prázdninách usednou do školních lavic. Prohlédly si i naši jídelnu, kde posvačily a prozkoumaly všechna její tajemná zákoutí. Nahlédly i do tříd se staršími žáky.

Zažily spoustu legrace v tělocvičně, kde si vyzkoušely některé sportovní disciplíny. Tam jim ochotně a celkem svědomitě pomáhali naši páťáci. A nakonec si s velkou chutí pohrály v odděleních naší školní družiny.

Byla to velice příjemná a veselá setkání. S některými z těchto předškoláků se určitě potkáme alespoň ještě jednou.
U zápisu do první třídy, kam se už všichni moc těší.