Školní kolo recitační soutěže


1

Recitační soutěž proběhla 23. 2. 2017

Výsledky:

3. ročníky

1. Eva Nguenová   3. B

2. Daniel Lankočí  3. B

3. Michal Farmačka 3. A, Ondřej Játi 3. C

 

4. ročník

1. Adéla Hrubá   4. C

2. Matěj Moskva 4. A

3. Julie Janáčková 4. C

 

5. ročník

1. Thea Paznochtová 5. C

2. Romana Salajová  5. A

 2