Sportovní odpoledne


Po prázdninách jsme se opět sešli a uspořádali sportovní odpoledne.

Jako obvykle jsme soutěžili v týmech a uplatňovali svou obratnost a šikovnost na jednotlivých stanovištích.

Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na další podobná sportovní klání :).