Super fun coding


Používání počítačů je dnes běžné a ve výuce je používáme často. Druháčky zajímalo, jak tyto počítače fungují. Jak to, že se na obrazovce objeví obrázek. V září oslovili kamarády z polského Krasniku, Katowic a Polaniece, přidali se děti z Ukrajiny a založili jsme etwinning projekt.
 
Super Fun coding.
 
Společně jsme se učili rozumět, pochopit a vytvářet obrazce podle jednoduchých pravidel. Převáděli jsme  čísla na obrázky a obrázky zase na čísla, vytvářeli jsme  jednoduché programy. To vše jsme zvládli bez počítačů pomocí kostek Lega, kelímků, pastelek a tužek.
 
Jednoduchým způsobem jsme pronikli do základů pixelů, bitů, binárního kódu, algoritmů i robotiky.
 
Radost jsme měli ze vzniklých obrázků, říkanek, naučili jsme se i trošku polštiny a zahráli si na roboty i počítač.
 
Pokaždé jsme se těšili na zprávy od kamarádů. Bohužel pak v Polsku na delší dobu než u nás zavřeli školy a tak už nedošlo na výrobu náramků se zakódovaným jménem v binárním kódu.
 
Ani jsme si nevšimli, jak nám tato dovednost pomohla v českěm jazyce (v diktátu taky převádíme zvuk-hlas na znak-písmeno), v matematice ( čísla řadíme podle pravidel, prácujeme se souřadnicemi) a v mluvnici ( také se učíme pravidla a podle pokynů určujeme y nebo i) a samozřejmě při učení cizího jazyka.
Moc jsme si práci na projektu užili.
2. B, Mgr. Ožanová Ivona

Naše společná projektová kníha

Stránka projektu