Svět z kostiček


… to je název výstavy, na kterou jsme se vypravili a rozhodně nelitovali. Kromě očí, které se kochaly spoustou krásných výrobků, nezahálely ani naše ruce! Součástí výstavy je totiž i hrací koutek pro děti a obrovské krabice plné lega :-) 1. B