Týden mobility


tydenMobility10

V Týdnu mobility proběhl na naší škole projekt ke Dni bez aut. Žáci 1. a 2. ročníků během něj navrhovali ulici, ve které by se jim pohodlně žilo a dobře dýchalo. Diskutovali o výhodách a nevýhodách jednotlivých způsobů dopravy a formou her si v tělesné výchově na tyto dopravní prostředky zahráli. Zjišťovali informace o rozdílech v cestování do školy dříve a dnes, také si navrhli svou cyklistickou přilbu. Během těchto aktivit si uvědomili problematiku dopravy z hlediska udržitelného rozvoje a zamýšleli se nad možnostmi alternativních způsobů dopravy.

Iveta Bednarzová, koordinátor environmentální výchovy