Učíme se s blueboty (včelkami)


V této specifické době jsme si jistě všichni uvědomili, jak důležité je rozumět počítačům. Na naší škole se věnujeme již od první třídy začleňování tzv. algoritmického myšlení do výuky.  Zatím jsme se učili základy jen tzv. unplugged aktivitami prostřednictvím lega, kelímků, aj. bez užití počítačů – například v etwinning projektu „Super fun coding“ nebo jen on-line pomocí interaktivní tabule.  

  

Jelikož jsme cítili, že je třeba vyzkoušet další z metod, sloužících k rozvoji různých schopností zábavnou formou, byli jsme velice potěšeni, že nám tuto vizi pomohla zrealizovat a zároveň tím i podpořit děti společnost OPS “Leporelo children” . Ta nakoupila sadu šesti robotických hraček – Bluebotů.   

  

Děti své nadšení a vědomosti mohou trénovat a prohlubovat v češtině tak, aby bluebot dojel ke správnému písmenu – tím mohou trénovat skládání slov či vět. V matematice mohou děti procvičit cestu ke správnému výsledku či zdokonalovat násobilku. Důležité je též rozvíjet prostorovou představivost, pro kterou je bluebot ideální. Bluebot je skvělý též při procvičování orientace na mapě. Zábavu si s ním děti užijí i v hodině hudební výchovy, kdy si s bluebotem mohou i zatancovat.  

Mohlo by se zdát, že bluebot je vhodný pro děti mladšího školního věku, ale nenechte se zmást. Bluebota jistě uvítají i starší žáci, kteří ho mohou ovládat prostřednictvím tabletu a jednotlivé blueboty mezi sebou mohou i párovat. 

   

Už se těšíme, až si se včelkami (blueboty) budeme hrát s partnerskými třídami v etwinningovém projektu a dál prozkoumávat jejich daleké možnosti užití. 

 

Mgr. Ivona Ožanová, Mgr. Hana Guňková, DiS., Mgr. Eva Rudzká