V Havířově si zase hráli…..s cizími jazyky


Chcete si hrát? Kdo z nás by na tuto otázku odpověděl záporně. A o tom,  že si lze hrát i v cizích jazycích a navíc získat nové znalosti i kamarády,  se mohly téměř dvě stovky žáků v doprovodu svých učitelů přesvědčit na vlastní kůži. 12. května totiž proběhl již 13. ročník soutěže Jazyky hrou,  kterou pořádá Základní škola Mládežnická v Havířově – Podlesí.  I letos si účastníci změřili své síly v anglickém,  německém,  ruském i francouzském jazyce.  Z učeben a tělocvičen zněla v dopoledních hodinách slovní zásoba zaměřená na téma olympijské hry.
Věříme,  že se nám alespoň na chvíli podařilo vzbudit u všech soutěžících zájem o fair play. Už se těšíme na Letní olympijské hry v Brazílii.

Mgr.  Zita Kielarová

ZŠ Mládežnická Havířov – Podlesí