Vali & Vašo


Statutární město Havířov uspořádalo 28. 3. 2018 Slavnostní večer, na kterém byli oceněni nejlepší pedagogové, žáci a družstva za rok 2017 u příležitosti Dne učitelů.
Hlavním hostem programu byl vynikající slovenský skladatel, hudebník a zpěvák Vašo Patejdl. Během večera vystoupila i naše žákyně Valerie Kaňová s písní Saving All My Love For You (W. Houston). Společně s V. Patejdlem zazpívali píseň Ztracený ráj. Jejich zdařilé vystoupení bylo odměněno bouřlivý potleskem.