Velká cena ZOO Ostrava


V pondělí 18.3. se v Ostravě konala přírodovědná soutěž „Velká cena ZOO“, v kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentovala tři družstva. Letošní ročník soutěže byl vyhlášen na téma Ochrana přírody v ČR se zaměřením na NP a CHKO. Žáci se na soutěž předem připravovali studiem doporučené literatury. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžilo 130 družstev. Nejlépe se umístil tým holek ze sedmých tříd (Eliška Komárková, Isabela Bocek, Tereza Kroutilíková, Kateřina Schimanietzová a Sofie Šefránková), který obsadil dělení 12. místo. Smíšené družstvo šesťáků se umístilo na děleném 15. místě a kluci ze sedmých tříd obsadili dvacátou příčku. Všem moc děkujeme za reprezentaci a gratulujeme ke krásným výsledkům.