Vojáci místo učitelů


Ve středu 15. 11. 2017 se žáci Základní školy Mládežnická učili nikoli s učiteli, nýbrž s vojáky Armády České republiky, konkrétně  příslušníky 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy.

Ti přijeli v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a seznamovali žáky s tím, jak funguje naše armáda, jaké jsou její role na zahraničních misích, co mohou udělat v kritických situacích pro sebe či ostatní.  Zdokonalili své dovednosti v poskytování první pomoci , prohlédli si zbraně, dozvěděli se spoustu informací týkajících se chemické obrany a měli možnost zhlédnout ukázky bojového umění Musado.

Mladší žáci si se zájmem prohlédli armádní sanitní vůz. Někteří dokonce vyhráli ve výtvarné soutěži zajímavé ceny, které jim předali samotní vojáci spolu se zástupkyní odboru komunikace Ministerstva obrany ČR.

Cílem tohoto programu bylo přiblížit žákům pojmy, které souvisí s obranou státu a Armádou České republiky, historií a tradicemi či řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

 Netypická výuka branné výchovy se osvědčila a my se těšíme na další zajímavá shledání.

Mgr. Jindřiška Jurčková

Z vysílání televize Polar