Vyhodnocení soutěže – „Bobřík informatiky“


V listopadu proběhla celostátní online soutěž „Bobřík informatiky.“ Soutěžili žáci 5. – 7.  tříd ve dvou kategoriích MINI a BENJAMIN.

Úspěšnými řešiteli  v kategorii MINI jsou:

 • ve třídě 5. A: Karolína Jedlovcová, Viktorie Vránová, Šimon Kolarčík, Ester Kondělková a Jan Waloschek
 • ve třídě 5. B: Daniel Dluhoš, Karolína Výletová, Valentina Volejníčková, Sebastian Mojžíš a Viktorie Dobišová
 • ve třídě 5. C: Pavel Čečotka, Šimon Kucherko, Matěj Bonczek, Martina Mrázová, Josef Kozák, Anežka Szymurdová a Sebastian Durbák.

Úspěšnými řešiteli v kategorii BENJAMIN jsou:

 •  v 6. třídách: Marek Pelikán, Petr Pustówka, Matyáš Chrástecký, Miloslav Roháček, Viktor Šuhaj a Adéla Bravencová.
 • v 7. třídách  Michal Salík, Tomáš Michna, Radek Ivanovič, Tomáš Čačka, Lukáš Trojek, Denisa Luzarová a Filip Lakomý.

Nejúspěšnějšími žáky jsou:

V kategorii MINI:

 • 3. místo – Daniel Dluhoš a Šimon Kucherko shodně dosáhli 168 bodů
 • 2. místo – Pavel Čečotka se 172 body
 • 1. místo – Karolína Jedlovcová s 176 body

V kategorii BENJAMIN:

 • 3. místo Marek Pelikán se 160 body
 • 2. místo Lukáš Trojek se 180 body
 • 1. místo Tomáš Čačka dosáhl plného počtu  bodů – 192  

Všichni jmenovaní byli sladce odměněni a my jim ještě jednou gratujeme.

Mgr. Veronika Beňová, Mgr. Helena Skalková a Mgr. Roman Tief