Výsledky soutěže JAZYKY HROU


P1030693

Ve čtvrtek 14. května 2015 se konal na ZŠ Mládežnické v Havířově již 12. ročník regionální soutěže Jazyky hrou. Letos se jí zúčastnilo více než 160 soutěžících ze základních i středních škol celého regionu. Jako v minulých ročních plnili soutěžící deset úkolů v časovém limitu 3 minut.

Letošní ročník měl hned několik novinek. Poprvé se konal pod záštitou primátora města Havířov, Bc. Daniela Pawlase, jehož zástupce, pan náměstek pro sociální rozvoj, Mgr. Daniel Vachtarčík, přijel osobně soutěžící pozdravit a povzbudit společně s paní Alenou Poláčkou za odbor školství a kultury Magistrátu města Havířov.

Poprvé měli soutěžící možnost hovořit s rodilým mluvčím a vyzkoušet si tak své dovednosti v oblasti mluveného projevu. Rodilí mluvčí byli z Anglie, Německa, Francie a Ruska. Ti anglicky mluvící „rodilí“ zde působí v rámci projektu IANUA LINGUA RESERATA (JANIČKA). Naše škola je partnerem společnosti SCIO, která je příjemcem grantu. Projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Poprvé byla celá soutěž zaměřena na jedno téma. Tím bylo JÍDLO a vše s ním spojené. Soutěžící tak ověřovali slovní zásobu, poslechové dovednosti, gramatické jevy, své čtenářské dovednosti a další. Organizátoři soutěže využili také informační technologie, konkrétně práci s tablety při poslechové disciplíně.

Na prvních místech se umístili žáci ze ZŠ s polským vyučovacím jazykem Dr. Olszaka v Karviné v jazyce anglickém, ze ZŠ Mládežnické Havířov v jazyce německém, z Gymnázia M.Koperníka v Bílovci v jazyce francouzském a ze ZŠ Mládežnické v jazyce ruském. Děkujeme touto cestou všem účastníkům soutěže, jejich vyučujícím, organizátorům soutěže a Magistrátu města Havířov.

Jindřiška Jurčková a Dagmar Csatová, ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí
Výsledky soutěží ke stažení zde:

1. Německý jazyk

2. Ruský jazyk

3. Anglický jazyk

4. Francouzský jazyk