Vystoupení ve „Vánočním městečku“


Dnes jsme si užili hezký den ve „Vánočním městečku.“ Prošli jsme se mezi nazdobenými stánky, prohlédli si vyřezávaný betlém a zazvonili na zvonec. Někteří z nás si nakoupili drobné dárečky, jmelí a barevné větvičky. V 10 hodin jsme zamířili pod pódium přímo „do kotle“ a netrpělivě  čekali na vystoupení Vali Káňové, kterou tentokrát doprovázel i pěvecký sbor ZŠ Mládežnická pod taktovkou paní učitelky Ilony Králové. Zazněly vánoční melodie i koledy. Bylo to moc pěkné vystoupení. No a protože byla docela velká zima, zahřáli jsme se dětským punčem a šli jsme ještě na výstavu betlémů do Radosti.