Výuka na novém dopravním hřišti


Bezpečně do školy i ze školy si žáci 4. ročníku trénovali v novém středisku dopravní výchovy v Havířově. Nejprve osvěžili znalosti dopravních značek a zásad bezpečného chování na silnici. Později měli možnost si pravidla silničního provozu vyzkoušet na novém dopravním hřišti. Po úvodní instruktáži nacvičovali chůzi ve skupině, pohyb chodce i cyklisty v silničním provozu. V závěru řešili dokonce i přednost na křižovatce. „Teď už můžu taťku za volantem hlídat“. Velmi se těšili, až přijdou znovu s rodiči. Dopravní hřiště je přístupné zdarma.
Výukový kurz bude pokračovat na jaře, zakončen bude testem a obdržením průkazu cyklisty.
Mgr. Ivona Ožanová