Zadávání úkolů a samostudia


Vážení rodiče,
již od samého počátku uzavření školy se snažíme najít nejlepší možnosti komunikace mezi školou, žáky a rodiči. Pracujeme se všemi podněty, které se nám od Vás dostanou. Z tohoto důvodu se snažíme sjednotit i způsob zadávání úkolů na 1. i 2. stupni tak, aby byl pro všechny co nejpřehlednější.
Od 23. března budou vyučující zasílat práci vždy pouze na začátku týdne. Žáci 2. stupně a jejich rodiče najdou zadání na nástěnce své třídy. Žáci 1. stupně dostanou zadanou práci přes maily. Práce bude zadávána na celý týden a žáci si tak budou moci její plnění lépe rozvrhnout. Hodnocení práce žáků ze strany učitele má pouze informativní charakter, dává zpětnou vazbu žákovi nakolik danou práci zvládl.