Zápis do 1. tříd 2020/2021


Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti děti ve škole. Preferujeme elektronické podání žádosti následujícím způsobem:

Ve dnech od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020 prostřednictvím:

 1. Datové schránky školy: trpmk9f
 2. E-mailem: vedeni@zsmladeznicka.cz
  a) s elektronickým podpisem nebo
  b) s naskenovaným dokumentem s podpisem zákonného zástupce nebo
  c) s ofoceným dokumentem s podpisem zákonného zástupce (možno i mobilem pokud bude čitelné)
 3. Poštou
 4. Přímo vhodit do poštovní schránky školy od 6. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 (schránka je umístěna za dveřmi hlavního vchodu)
 5. Osobně na sekretariát školy v následujících termínech:
Den Hodina
6. 4. 2020 8:00 – 12:00
7. 4. 2020 12:00 – 17:00
14. 4. 2020 8:00 – 12:00
15. 4. 2020 12:00 – 17:00

 

Ve zcela mimořádných případech (nemoc, karanténa apod.) můžeme přijmout i žádost odeslanou později, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Pokud využijete možnost 2b, 2c, uchovejte prosím originál dokumentu, který škole odevzdáte, jakmile to bude možné.

 
Dokumenty, které je nutné vyplnit při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:
Název   Dokument ke stažení
Zápisní lístek   PDF
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání   PDF
Žádost o odklad školní docházky   PDF
Přihláška do školní družiny    PDF

 

Odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021

Postup při vyřizování odkladu povinné školní docházky doporučujeme konzultovat osobně ve dnech uvedených v bodě 5.

Možné jsou i telefonické konzultace ve dnech úterý, středa a čtvrtek v čase od 9:00 – 11:30 na tet.: 596 420 225 nebo 722 097 321

 

Odklad školní docházky z minulého školního roku

Zákonný zástupce nahlásí telefonicky (596 420 225) nebo e-mailem (vedeni@zsmladeznicka.cz), zda žák nastoupí k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 na naší školu.

 

Kritéria pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Základní kritéria:

 1. Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
 2. Soudržnost rodiny (např. sourozenci ve škole)
 3. Děti z ostatních spádových oblasti a okolních obcí

Pro školní rok 2020/2021 budeme otevírat 3 třídy.

Po ukončení mimořádných opatření zorganizuje škola setkání nově zapsaných žáků a jejich zákonných zástupců s učiteli a vychovatelkami školní družiny. Během setkání se seznámí s prostředím a prostory školy, organizaci výuky a aktivitami v rámci zájmové činnosti školní družiny.

Informační leták ke stažení  zde