Projekt EDISON – letos již počtvrté


2

Projekt EDISON (education, drive, internationality, students, opportunity, network) funguje pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto projektu je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních a základních školách.

 Téměř před koncem roku v týdnu od 29. 5. do 2. 6. proběhl na naší škole již čtvrtý ročník. Což znamenalo, že naší školu navštívili stážisté z různých koutů světa. Letos jsme blíže seznámili se zeměmi jako Čína, Irán, Singapur, Indie a Srbsko. Pět vysokoškolských studentů přednášelo našim žákům v angličtině o svých zemích. Žáci se tak seznámili nejen s danou zemí, její kulturou, tradicemi, ale také si procvičili základy angličtiny. Děkujeme žákům  9. ročníků za překlad pro nižší ročníky a také rodinám, které stážisty ubytovali.

0m