Zapojení naší školy do projektu EDISON


2

Projekt EDISON (education, drive, internationality, students, opportunity, network) funguje pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto projektu je především podpora mezikulturního vzdělávání na středních a základních školách.
Jak tento projekt probíhal?
Z šesti zemí světa (Turecko, Indie, Srbsko, Jordánsko, Mexiko a Gruzie) přijelo na naší školu šest zahraničních vysokoškolských studentů. Každý z nich přiblížil žákům zemi, ze které pochází, její sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci. Žáci měli možnost porovnat situaci mezi šesti zeměmi a Českou republikou. Všechny aktivity probíhaly v anglickém jazyce. Tento projekt trval jeden týden v období od 18. 9.- 22. 9. Přínosem tohoto projektu je rozšíření všeobecného přehledu žáků a uvědomění si rozdílů mezi národnostmi a kulturami.
0m