Monthly Archives: Leden 2017


8. ročník soutěže – Finanční gramotnost 2016/2017 školní kolo


V listopadu proběhlo školní kolo 8. ročníku celostátní soutěže ve Finanční gramotnosti vyhlašované MŠMT ČR. Soutěže se zúčastnilo 45 žáků devátých tříd, kteří plnili úkoly v těchto tematických okruzích:  informační gramotnost,  peněžní gramotnost,  cenová gramotnost, rozpočtová gramotnost,  právní gramotnost,  ochrana spotřebitele. Na 1. místě se umístil Michael Kupka z 9. A, na 2. místě Adam Jež z 9. B […]

read more

Christmas Chatterbox


          V posledním týdnu před Vánocemi  uspořádalo  Gymnázium  Jana Šabršuly v Orlové jazykovou soutěž. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. První část se skládala z písemného testu, ve kterém si žáci prověřili své schopnosti ve čtení, psaní a poslechu. Do dalšího kola postoupilo pouze 8 nejlepších. Druhá část se skládala z ústní zkoušky, kdy každý postupující komunikoval s rodilým mluvčím […]

read more