Monthly Archives: Květen 2019


Jazyky hrou – výsledkové listiny


Děkujeme všem soutěžícím za báječné výkony v dalším ročníku jazykové soutěže, gratulujeme vítězům. Pedagogům patří velké poděkování za pomoc při hodnocení disciplín. Na viděnou třeba zase za rok…. Kabinet cizích jazyků při ZŠ Mládežnická Ruský jazyk – 2019 Německý jazyk – 2019 Anglický jazyk – 2019

read more

Pan Holba a vodící fenka Amy


V  dubnu a květnu do naší školy zavítali dva návštěvníci – pan Holba a jeho věrná, psí přítelkyně, fenka Amy. Přednáška pana Holby pojednávala o životě vodícího psa od jeho štěněčího věku, o jeho nelehkém výcviku – tedy o psí škole, kterou pejsek musí absolvovat a kde je také ohodnocen známkami a též o výbavě […]

read more

Pyžamový bál


Začátek měsíce května jsme oslavili veselou pyžamovou zábavou. V pátek 3. května jsme se všichni sešli v tělocvičně a víc jak hodinu jsme si užívali tanečního veselí a různých soutěží. Soutěže byly individuální (kroužení kruhů kolem boků), ale hlavně jsme soutěžili v týmech. A malá sladká odměna pro všechny úspěšné a na závěr pro všechny […]

read more