Monthly Archives: Říjen 2020


Tak jsme začali …


Jak všichni dobře víte, distanční výuka se nám vrátila od 14. října pro všechny. Máme za sebou týden a půl a chystáme se na období další. První dny byly plné pokusů s novou platformou, některé úspěšné, jiné méně. Ale zkoušíme to dál. Učíme se, omlouváme se, doufáme v dobré internetové připojení, zdokonalujeme se a těšíme […]

read more

Naši žáci používají Microsoft Office


V rámci distanční výuky používají žáci naší ZŠ Microsoft Office. Ačkoli je současná situace nepříjemná, dává současně žákům i nové příležitosti k osvojení si nových metod komunikace a zdokonalení se v informatice. Žáci mají zdarma k dispozici  aplikace MS Word, Excel, PowerPoint a další v prostředí Microsoft Office. Součástí tohoto balíčku je také aplikace MS […]

read more

Oznámení o konání voleb do školské rady


Oznámení o konání voleb do školské rady čtěte zde

read more

Už jsem čtenář


Druháci byli v knihovně slavnostně Pasování na čtenáře. Děkujeme paní knihovnici T. Sihelníkové za hezkou akci a těšíme se na všechny další besedy.

read more

Krásná jako kvítka


Mezinárodní výstavu dětské kresby a grafiky „Krásná jako kvítka“ jsme si ani letos nenechali ujít. Mezi vystavenými díly ze všech ročníků této akce jsme objevili i obrázky žáků naší školy.

read more