Monthly Archives: Červen 2021


Úspěšnost žáků v 1. kole přijímacích zkoušek


Ačkoli byly poslední dva roky pro žáky, rodiče i nás učitele velmi náročné, byli naši absolventi při přijímacích zkouškách ve většině případů úspěšní již v prvním kole. Někteří z nich se dostali na oba zvolené obory, jiní na jeden. Nepřijatých žáků v prvním kole bylo jen velmi málo. Máme z toho velkou radost, je to […]

read more

Pod pokličkou cizích jazyků- červen


V měsíci červnu jsme v několika hodinách jazyka anglického přivítali rodilého mluvčího a žáci tak měli možnost využít své znalosti angličtiny v opravdových situacích. Témata jako vztahy v rodině, kulturní rozdíly mezi Brity a Čechy, prázdninové aktivity se propojovala s vážnějšími tématy jako například bezpečnost a získávání dovedností. Kdo chtěl, povídal a všichni poslouchali. Zapojit […]

read more

Jak vidí online výuku rodiče?


Vážení rodiče, před časem jste odpovídali v krátkém dotazníku na otázky k online výuce. Pokud Vás zajímá, jak to “vidí“ ostatní, věnujte nám chvilku. Zpětná vazba je pro naši práci cenným pomocníkem, ať se jedná o pochvalu či Váš kritický postřeh. Všem zapojeným rodičům děkujeme. Zapojili se ve větší či menší míře rodiče všech tříd. […]

read more

Za krásami Valašska – OZP 4. tříd


Děti ze čtvrtých tříd se zúčastnily ozdravného pobytu v nádherné přírodě na pomezí Beskyd a Javorníků. Věnovaly se především turistice. Navštívily  rozhlednu Miloňov, prales Razula a prošly se po stezce portáše Maliny s QR kódy. Zahrály si zajímavou hru geocaching, vykoupaly se ve wellnes centru hotelu Horal a také pod jezem ve Vsetínské Bečvě. Ve […]

read more

Výlet do Archeoparku – 5. A


Výlet do Archeoparku – 5. A                   Třída 5. A také využila nabídky Archeoparku Chotěbuz – Podobora zhlédnout divadelní představení Pověsti pro štěstí, připravené Divadlem Semtamfor. Ráno jsme se společně před školou vyfotili  a pak jsme vyrazili na autobus – směr vlakové nádraží. Prohlédli jsme si nové nádraží a šli na vlak. Přijel CityElefant a […]

read more

Dotazník pro veřejnost


Dotazník můžete vyplnit zde. Jeho vyplněním pomůžete odhalit silné a slabé stránky komunikace města směrem k veřejnosti a přispějete tak k jejímu případnému zlepšení. Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven ke dni 10. 9. 2021.

read more

Výlet do Archeoparku – 4. A


Dnes jsme podnikli hezký výlet do Archeoparku v Chotěbuzi, abychom konečně utratili společně vydělané peníze na loňském jarmarku. Začali jsme tím, že jsme vyšli od školy pěkně po svých na nádraží v Suché. Odtamtud jsme jeli vlakem. Trochu nás zklamalo, že nepřijel City Elephant, ale starší souprava. V Archeoparku jsme doslova prolezli všechny domky a […]

read more

Sběr plastových víček


Před pár lety naši školu navštívila velmi zajímavá návštěva – pan Holba se svojí vodící fenkou Amynkou. Jistě si každý, kdo se zúčastnil besedy s tímto milým pánem a jeho věrnou společnicí, vzpomene, kolik zajímavých informací jsme se dozvěděli. Pan Holba je zaměstnancem Charity sv. Alexandra. Ta sdružuje chráněné dílny (stolařskou, textilní, keramickou, kožedělnou, dílnu […]

read more

Den dětí


Krásný Den dětí naše milé děti.

read more