Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Anketa pro veřejnost

Vážení rodiče,

odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova připravuje nový komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2023-2025. Tento strategický dokument by měl stanovit priority udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb, které budou nejen odpovídat potřebám občanů, ale zároveň budou poskytovány na vysoké úrovni, v souladu s právními předpisy a dobrými mravy. Cíle stanovené v tomto dokumentu by měly reagovat na potřeby občanů města Havířova, proto je součástí jeho přípravy anketa veřejnosti v souvislosti s mapováním potřeb občanů v sociální oblasti. Prostřednictvím této ankety se můžete zapojit i Vy.

 

https://www.survio.com/survey/d/anketaproverejnosthavirov

Děkujeme za vyplnění

Mgr. Iva Badurová

ředitelka školy

Comments are closed.