Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Výsledky soutěže Jazyky hrou 2023:

Děkujeme všem soutěžícím za účast v letošním klání, všem pedagogům patří velký dík za spolupráci při hodnocení disciplín.

Těšíme se na Vás zase za rok.

Organizační tým

Comments are closed.