Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
oznamujeme, že se 23. 11. 2023 budou ve vestibulu školy konat volby nových členů do školské rady.
Dva členové budou voleni z řad zástupců navržených zákonnými zástupci. Své návrhy prosím podávejte do 6. 11. 2023 prostřednictvím svých třídních učitelů, případně mailem přímo vedení školy. Hlasovací lístky obdržíte v den voleb na třídních schůzkách. Jména kandidátů budou zveřejněna na webových stránkách a v bakaláři 15 dní před konáním voleb. Další informace můžete najít v přiloženém dokumentu. 
Těšíme se na spolupráci s novými členy.
Vedení školy

Comments are closed.