Dětský den


1. 6. všichni žáci naší školy oslavili Den dětí sportem. Na 10-ti stanovištích je čekali naši deváťáci, kteří se v tento den zhostili role rozhodčích. Žáci poměřili své síly v různých disciplínách např. hod, skok, překážková dráha, střelba, sportovní kvíz nebo prolézání tunelu…
Vše zakončila módní přehlídka sportovních modelů a sladká odměna pro všechny.
Děkujeme deváťákům za spolupráci, p.uč. Skalkové za ozvučení a diskotéku a všem zúčastněným za snahu 🙂
Za ŽP Kateřina Zechová, Gabriela Plachtová a Jarmila Pezdová