Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Přijďte se podívat na Mládežku

Zveme Vás na dny otevřených dveří, které se konají ve dvou termínech:

23. 2. 2023 (Čt) 15:00–18:00

21. 3. 2023 (Út) 15:00–18:00