Dotazník pro veřejnost


Dotazník můžete vyplnit zde.

Jeho vyplněním pomůžete odhalit silné a slabé stránky komunikace města směrem k veřejnosti a přispějete tak k jejímu případnému zlepšení.

Termín pro vyplnění dotazníku je stanoven ke dni 10. 9. 2021.