Four countries, one story


Stále slyšíme, že děti nečtou nebo málo čtou. Když jsem se zeptala našich třeťáků, odpověděli, že jsou knížky nudné. Vnikl tedy nápad si takovou knihu sami napsat a vytvořit. Jak ale začít?

Nadchli jsme další třídy ze škol v Itálii, Španělsku a Turecku a založili etwinningový projekt

Four countries – one story.

Skupinka našich třeťáků a čtvrťáků začala pracovat na knize po vyučování ve svém volném čase v tzv. Jazykovém klubu. Brzy však bylo třeba pracovat i v hodinách angličtiny a pro některé úkoly i pozvat pomoc dětí celého prvního stupně. V době koronaviru děti pracovaly i doma.

Během celého roku tak bylo nutné vytvořit a pěti týmech se domluvit na logu projektu, poznat nejoblíbenější příběhy našich partnerů a vytvořit vlastní prezentaci nejoblíbenějších knih, vytvořit a dohodnout se na hlavních postavách příběhu, napsat svou část příběhu v češtině i angličtině, porozumět částem příběhu našich partnerů a přeložit je do češtiny. Vznikly i ilustrace ke knize a audio nahrávky knihy. S partnery jsme zvolili název knihy a začal vznikat scrapbook knihy, bohužel zasáhl koronavirus a tak jsme se jen na části naučili scrapbook vytvářet.

Během projektu jsme museli zvládnout kreslení v grafickém programu, zorganizovat výtvarnou soutěž pro 1.stupeň, při videokonferenci s Italy a Španěly odpovídat na otázky anglicky, rozumět anglickému textu, vytvořit si svého avatara a představit se anglicky. To vše pomocí internetu a počítačů, tedy se naučit i dodržování bezpečných pravidel užívání internetu. Také jsme se z dopisů dozvěděli zajímavé informace z míst, odkud pocházejí naši partneři.

Projekt jsme bohužel dokončili jen s třídou z Turecka a italskou třídou z oblasti Chietii. Oba další partneři byli bohužel v nejvíce zasažených oblastech koronavirem (Itàlie Novellara a Španělsko-Antala). Během karantény jsme vytvořili pro ně vzkaz naděje pomocí videa.

Děkujeme všem rodičům a všem, kteří nás sledovali na facebooku za podporu.

Stránky projektu si můžete prohlédnout zde

Ukázky z tvorby: