Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

 

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky ze školního roku 2022/2023.

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude ve městě Havířov probíhat ve dnech: 3.4. 2023 a 4.4.2023

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adresa.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • občanský průkaz zákonného zástupce a  rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
  • kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat:
e-mail: dagmar.csatova@zsmladeznicka.cz
telefon: 733 302 354

Dokumenty ke stažení

Žádost ZZ o přijetí

Zápisní list

Přihláška do ŠD

Zvláštní zápis