Informace ze školní jídelny


Stravování cizích strávníků bude obnoveno v pondělí 7. 9. 2020

Výdej obědů bude v jídelně na talíř  nebo do jídlo nosičů.

Pozor změna výdeje !!

10:30 – 11:20 hod.

14:00 – 14:10 hod.

Mimo tuto dobu není možno obědy vydat !!

_______________________________________________________________________________________________

Z důvodu přijatých opatření v souvislosti s COVID -19 již není možno zajistit podávání svačin žákům 2.stupně.

________________________________________________________________________________________________

Všichni strávníci platící bezhotovostním způsobem budou automaticky přihlášeni ke stravování od prvního dne, to je 1. 9. 2020.

Pokud nemáte o stravování v tento den zájem, stravu si odhlaste.

________________________________________________________________________________________________

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování upravuje v souladu se školským zákonem oblast školního stravování , tj. stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení takto: Za pobyt ve škole nebo školském zařízení nelze považovat pobyt ve školní družině, školním klubu či pobyt v DDM.

Na základě této vyhlášky musí děti v době volna platit za obědy plnou částku, to je cena oběda navýšena o mzdové a režijní náklady které činí 29,- Kč.

Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlásit dítě ze stravování na dobu jeho nepřítomnosti ve škole!!

V době nemoci je možno první den nepřítomnosti odebrat oběd do jídlo nosiče, ale další dny se musí strava odhlásit. Neodhlášená strava bude zpětně zpoplatněna o navýšenou částku 29,- Kč

Doba pro výdej jídla do jídlo nosičů je stanovena takto:

10:30 – 11:20 hod.

14:00 – 14:10 hod.