Matematický šampionát


Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě sešlo téměř 250 matematiků, aby změřilo své dovednosti ve 14. ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu. Letos poprvé soutěžili žáci 9. ročníku základních škol ve čtyřčlenných družstvech. Naše škola vyslala dvě družstva ve složení Delta team: Jakub Baloun, Michael Kupka, Kateřina Varkočková, Petra Mojová a Vafa team: Filip Godula, Andrea Hanzlíková, Adam Jež a Vít Dočkal. První z jmenovaných týmů obsadil krásné 14. místo, což je v soutěži těchto rozměrů velkým úspěchem. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.