Naše škola získala v rámci Bonagrantů 10 000,- na nákup knih


Bonagranty = projekt, který vypsala společnost BONATRANS GROUP a.s. V rámci projektu společnost Bonatrans uděluje vybraným kandidátům finance ve prospěch neziskových organizací a veřejně prospěšných projektů v oblasti životního prostředí či podpory místní komunity.

 

Paní učitelka Freharová vytvořila projekt s názvem „Knihy pro děti neboli Books for Children“, ve kterém se zaměřila na rozvoj čtenářské gramotnosti. Společnosti Bonatrans Group se tento projekt moc líbil a na nákup knih nám darovali krásnou kulatou částku 10 000,- Kč. Peníze půjdou na nákup novějších knih psaných v jazyce českém, ale i anglické knihy velkého a malého formátu. Ty budeme využívat při výuce jazyka anglického v běžných hodinách i v kroužku English Club pro 1. a 2. třídy. České knihy budeme hojně využívat v čtenářských dílnách. Děti si budou moci samy vybrat, co chtějí číst a tím se pro ně čtení stane atraktivnějším.

 

Už se moc těšíme, až symbolický šek proměníme v opravdové, voňavé knihy a až se do nich ve čtenářských dílnách začteme.

 

Mgr. Blanka Freharová