Projekt: „Dej přednost životu!“


I v tomto školním roce se budeme ve spolupráci s Městskou policií snažit v dětech probudit zodpovědnost za své chování.

Protože děti rády jezdí na kole, koloběžce či bruslích, hlavními tématy, zvlášť pro ty nejmenší, bude samozřejmě dopravní výchova. Na besedách, které jsou pro žáky zdarma, si s policisty připomenou, jak se správně chovat na chodníku, v MHD, v autě nebo jak bezpečně přecházet po přechodu silnici. Rovněž si uvědomí význam reflexních prvků, zopakují důležitá telefonní čísla IZS, vyhodnotí nebezpečné situace v dopravě a jistě načerpají spoustu dalších informací.

Pro žáky 2. stupně jsou připravená témata trochu jiná, ovšem i ta hrají v životě dítěte svou důležitou roli. Chlapci a děvčata se mohou těšit na témata (Ne)bezpečný internet, Prevence proti kriminalitě, Právo jako pravidlo chování a další.

                                                                                              

Radka Adamková, MP