Vstup do školy od 1. 1. 2019 a Školní družina – režimová opatření.