Informace ŠD


Safety, satisfaction
and happiness. *

* Bezpečí, spokojenost a štěstí.

 

Aktuálně

Vážení rodiče,

provoz školní družiny od 12. 4. 2021 je ráno od 6.00-8.00 hod. a odpoledne od 11.35-16.00 hod. Žáci odchází z družiny podle oddělení (1,2,3,4) vchod od hřiště, (6,7,8) od jídelny.

1. oddělení – 1.A, vychovatelka Lucie Kiszová
2. oddělení – 5.A, vychovatelka Bc. Milada Kočíková
3. oddělení – 5.C, vychovatelka Jana Šramová
4. oddělení – 4.B, vychovatelka Bc. K. Koňařová- Kozlová
6. oddělení – 4.A, vychovatelka Petra Chmielová
7. oddělení – 1.B, vychovatelka Pavla Baligová
8. oddělení – 5.B vychovatelka Mgr. Petra Niniczková
 
Vážení rodiče,

pokud je Vaše dítě nemocné nebo je v karanténě, musíte nadále uhradit poplatek za školní družinu v daný měsíc. V době povinné online výuky neplatíte – poplatek je snížen (viz. Dodatek k vnitřnímu řádu č. 3).
 
Družina 19. – 23. 4. 2021

Odpolední družina 11.35-16.00  

  1. oddělení – 4.C, vychovatelka L. Kiszová
  2. oddělení – 2.B, vychovatelka Bc. M. Kočíková
  3. oddělení – 2.C, vychovatelka J. Šrámová
  4. oddělení – 3.B, vychovatelka Bc. K. Koňařová-Kozlová
  5. oddělení  – 3.C, vychovatelka Bc. A. Zuzaníková
  6. oddělení  – 2.A, vychovatelka P. Chmielová
  7. oddělení  – 3.A vychovatelka P. Baligová

 


Provoz ŠD

pondělí-pátek
6:00-8:00
11:30-16:30


Placení ŠD

Úhrada ŠD pouze převodem na účet.
Číslo účtu: 27-2888900237/0100
var. symbol: je přidělené číslo (dostanete u vedoucí ŠD)


Pravidelná zájmová činnost ve školní družině

Pěstitelský kroužek
Pondělí 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 3. oddělení
Vedoucí: Jana Šrámová, Lucie Kiszová

Výtvarný kroužek
Úterý 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 8. oddělení
Vedoucí: Pavla Baligová

Badatelský kroužek
Úterý 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 2. oddělení
Vedoucí: Bc. Milada Kočíková

Družinový sbor
Středa 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 6. oddělení
Vedoucí: Petra Chmielová

Čtenářský kroužek
Čtvrtek 15:00-15:45
ŠD Mládežnická, 9. oddělení
Vedoucí: Bc. Petra Niniczková

 

Začátek zájmové činnosti: říjen 2020
Ukončení zájmové činnosti: květen 2021
Tato zájmová činnost je bezúplatná. Jeden žák může navštěvovat pouze jeden kroužek a počet žáků v kroužku je omezen.
Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky v 5. oddělení.