Uklízíme a pečujeme o prostředí okolo nás


Velkou pochvalu si zaslouží žákyně naší školy, Iveta a Kateřina Tomanovy, které za vydatné pomoci naší absolventky Leony Kotasové dobrovolně a opakovaně uklízely odpadky v lesoparku nedaleko školy. Díky děvčatům a dalším ochotným dobrovolníkům můžeme relaxovat v krásné jarní přírodě.