Úspěšnost žáků v 1. kole přijímacích zkoušek


Ačkoli byly poslední dva roky pro žáky, rodiče i nás učitele velmi náročné, byli naši absolventi při přijímacích zkouškách ve většině případů úspěšní již v prvním kole. Někteří z nich se dostali na oba zvolené obory, jiní na jeden. Nepřijatých žáků v prvním kole bylo jen velmi málo. Máme z toho velkou radost, je to totiž odměna i za naši práci. Všem našim, dnes již téměř bývalým, žákům přejeme v dalším studiu i osobním životě mnoho štěstí.

    9.A 9.B 9.C    
přijatí na oba obory 7 16 12 35 61,40%
přijatí na jeden obor 7 1 7 15 26,35%
nepřijatí v 1. kole 3 2 2 7 12,25%
          57 100,00%
Umělecké obory     2    
             
             
přijatí na oba obory v 1. kole 61,40%          
přijatí na jeden obor v 1. kole 26,35%          
nepřijatí v 1. kole v prvním kole 12,25%