O škole


Základní údaje o škole


 
skola
 

  • Školní vzdělávací program (ŠVP) navyšuje nejen hodiny cizích jazyků (JA, JN, JR, JF), ale i matematiky a jazyka českého

 

  • Od 6. roč. možnost výběru mezi třídou s volbou:
   a/ druhého cizího jazyka (výběr z NJ, FJ, RJ, pokud se přihlásí nejm. 12 žáků)
   b/ nebo třídou s navýšeným počtem informatiky (možnost výuky – psaní všemi deseti)

 

  • Náš školní vzdělávací program je srovnatelný s programem odpovídajících tříd víceletých gymnázií

 

  • Výstupní výchovně – vzdělávací profil žáka 9. roč. v ŠVP a jeho znalosti a dovednosti: asertivní komunikace a etické jednání, umění učit se, pochopení celoživotního vzdělávání, získávání aktuálních informací, znalostí dvou cizích jazyků.

 

  • Od šk. roku 2010/2011 probíhá výuka dalších předmětů v anglickém jazyce: ve 3. roč. – pracovní činnosti (CLIL) a v 9. roč. – zeměpis

 

  • Příprava žáků na německý jazykový diplom (Fit in Deutsch) úroveň A1, A2 + příprava k mezinárodní zkoušce z AJ (First Certificate in Englisch), uznávané EU – v odpoledních kurzech

 

  • Organizujeme týdenní studijní zahraniční zájezdy do Anglie, jednodenní výjezdy do vánoční Vídně, týdenní anglické campy, týdenní lyžařské kurzy, školy v přírodě a adaptační kurzy (pro 6. třídy).

 

  • Vysoká úspěšnost přijetí na gymnázia a střední školy

 

  • Vyhodnocení výsledků celostátních žákovských testů SCIA: výsledky JA,  JČ a M nad průměrem ČR i kraje

 

  • Škola spolupracuje se ZUŠ B. Martinů -učitelé vyučují na škole – hru na flétnu a klavír

 

  • Školní družinu nabízíme již ráno od 6ti hodin a odpoledne nově až do 17ti hodin,  pro děti jsou k dispozici zájmové kroužky

 

  • Školní jídelna vaří obědy (výběr ze dvou jídel) a též pro diabetiky i žáky s bezlepkovou dietou