Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke stažení
Název Aktualizováno Dokument ke stažení​
Zápisní lístek 26. 12. 2021 PDF
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 26. 12. 2021 PDF
Žádost o odklad školní docházky 26. 12. 2021 PDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z vyučování 26. 12. 2021 PDF
Žádost o komisionální přezkoušení 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z předmětu 26. 12. 2021 PDF
Žádost o uvolnění z TV 26. 12. 2021 PDF
Žádost zákonného zástupce o IVP 26. 12. 2021 PDF
Přihláška do školní družiny 02. 01. 2022 PDF
Žádost o vyřazení žáka ze školní družiny 09.01.2022 PDF

 

Školní řády
Název   Dokument ke stažení​
Informace ke vstupu do budovy školy     PDF
Školní řád     PDF
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu     PDF
Dodatek k řádu školní jídelny     PDF
Vnitřní řád ŠD     PDF
Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ŠD     PDF
Dodatek č. 3 k vnitřnímu řádu ŠD     PDF
Vstup do školy od 1.1.2019 a Školní družina – režimová opatření.   PDF
Řád ŠJ     PDF
Řád šaten     PDF
Kreditní systém     PDF
Řád učebny NJ     PDF
Řád učebny AJ – bílá     PDF
Řád učebny PC     PDF
Řád učebny chemie a fyziky     PDF
Řád učebny přírodopisu     PDF
Řád školní zahrady     PDF
Řád školního hřiště     PDF
Řád tělocvičny     PDF
Řád dílen     PDF
Řád spisovny     PDF