eTwinning


 


Od semínka k rostlince

Krátký československý projekt druháčků z ZŠ Havířov a dětí z MŠ na Slovensku. Byl realizován v době koronaviru, proto děti komunikovaly nepřímo pomocí skype a facebookových stránek. Děti pozorovaly, vyhledávaly ve svém okolí semínka rostlin. Ty nafotily nebo nakreslily a partnerské země vytvořily k jejich obrázkům hádanky. Výstupem byl společný herbář.

Herbář

Stránky projektu

PDF


Four countries, one story

Celoroční projekt s cílem zvýšit čtenářskou gramotnost spojil pět tříd žáků 8-9 letých.. Partneři pocházeli z Itálie (Chieti a Novellary), Španělska a Turecka. Cílem bylo poskytnout žákům vlastní zkušenost s tvorbou knihy tradiční formou, e- knihou, audioknihu a scrapbookem. Současně byla použita metoda kreativního psaní, žáci byli vtaženi do procesu plánování. Poznali jednotlivé části vypravování a jejich účinek na čtenáře. Žáci jednotlivých zemích postupně napsali společný příběh, ze kterého vytvořili knihu v různých variantách (e knihu, audioknihu, scrapbook). Využívali komunikační prostředky na dálku(chat, dopisy,videokonference), digitální technologie (online aplikace pro spolupráci i tvorbu). Výstupem je ekniha s ilustracemi a originálním příběhem.

PDF

 


Super Fun coding

Projekt byl cílem na rozvoj informatického myšlení při řešení problému.

Zaměřili jsme se na oblasti:

1. Logického uspořádání dat a jejich zkoumání

2. Reprezentace dat prostřednictvím abstraktních symbolů (šipky,barvy, písmena, cifry, pozice)

3. Automatizace myšlení pomocí algoritmů (posloupností)

4. Odhalování, průzkumu a provádění více řešení s cílem vybrat to nejúčinnější

5. Zobecňování a přenášení způsobů řešení do jiných oblastí

Projektu se zúčastnili žáci mateřských škol a nižších stupňů ZŠ z Polska z Polaniec, Katowice, Krasniku, Ukrajiny a České republiky. Byl plánován od září do června, bohužel byl v březnu ukončen z důvodu karantény.

Žáci vytvářeli logo ve čtvercové síti, poznávali vlajky států pomocí rozšířené reality, vymýšleli a nahráli říkanku s kódem v češtině i polštině, vytvářeli vzory pomocí Lega, vytvářeli programy pro robota k přemisťování kelímků, pomocí pixel art vytvářeli obrázky v bitech, vytvořili “robotický” tanec, na němž dokladovali porozumění podmínek algoritmu. Výstupem byla společná ekniha. Žáci komunikovali pomocí internetu formou nahrávek videí. Prohloubili si i jazykové znalosti. 

https://read.bookcreator.com/IZMIZcPk8XdLoMWjelrskztuRRM2/LdXQAYoyQPOpsGHP52JKtA

https://youtu.be/621tRUXRQTg

04. 09. 2018

The language of music-one language/Muzikos kalba – viena kalba

Celoroční projekt zaměřený na rozvoj posluchačských dovedností, vyjádření zážitků z hudby. Prvňáčci spolupracovali se školou v Litvě. Součástí projektu byla videokonference, vytvoření vlastní písně a nahrávka, vytvoření videoanimace k hudbě litevského autora.

youtu.be/88lcq2XhYOE

Photos

www.thinglink.com

 


 
31. 08. 2017
We are creative writers!
Celoroční projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci partnerských zemí společné napsali vlastní příběh, ten ilustrovali a vytvořili ebook.

youtu.be/hSJaDJaEc0Q
issuu.com/miss_jolana/docs/the_story__of__lili_and_tonton
tonton-a-lilly.webnode.cz/o-nas/


 

02. 10. 2015

POSTCARDS FROM AROUND EUROPE

Cílem projektu bylo rozvoj orientace na mapě Evropy a zvýšit povědomí žáků o odlišnostech jednotlivých evropských jazyků.

Žáci čtvrtých tříd z evropských zemí si vyměnili pohledy z míst původu, sdělení v angličtině i originálním jazyce. Poté v partnerských zemích vytvořili mapu Evropy míst původu a krátkých sdělením v původním jazyce.

 


 

26. 09. 2015

Penpals from all over the world

Projekt zaměřený na rozvoj komunikace v cizím jazyce a poznání reálií cizí země. Žáci třetí třídy si popisovali, vyměňovali přáníčka, vytvářeli společnou knihu s polskými partnery v angličtině.

Photos

 


 

14. 02. 2014
The spring is coming! Let’s send Easter/spring cards!

Krátkodobý měsíční projekt všech druhých a prvních tříd. Žáci vytvořili přání a prezentaci o velikonočních svátcích, své informace si vyměnili s partnerskými zeměmi a vytvořili nástěnku.

Photos-1
Photos-2

 

 


 

10. 05. 2014

Nature

Projekt druháčků s norskou mateřskou školou zaměřený na porovnání přírody v Česku a Norsku. Žáci vytvářeli plakáty zvířat a rostlin charakteristických pro danou zemi. Proběhla i videokonference.
youtu.be/msNMCEAS2Rk


 


 

28. 12. 2014
Hrajeme si s eTwinningem
Projekt k oslavě desetiletého výročí etwinning. Žáci diskutovali o bezpečnosti internetu, pracovali v týmu, komunikovali online.
www.thinglink.com
docs.google.com/presentation

 


 

06. 02. 2014

Correspondnace scolaire

Celoroční projekt druháčků s prvňáčky francouzské školy v Saint Saturninu zaměřený na komunikace ve francouzštině. Žáci se společně učili francouzské písničky, dopisovali si, hráli poznávací hry. Společně vytvořili českofrancouzský slovníček 

Presentation

Voicethread.com/myvoice/thread

Voicethread.com/share

 


 

03. 02. 2014

Communicating through letters

Cílem projektu  bylo rozvoj komunikačních a jazykových kompetencí žáků v angličtině.

Žáci prvního stupně psali v angličtině individuální dopisy žákům ze Španělska, Řecka, Chorvatska, Itálie. Celoročně žáci odpovídali a kladli dotazy v dopisech na téma moje město, záliby, rodina.

Žáci druhého stupně jednou týdně využívali chatroom s polskými partnery v tématech anglický vtip, anglická online hra, příběh aj.