IROP – ITI Ostravsko


obr1

Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005715

 

Realizací projektu dojde k vybudování dvou odborných učeben pro výuku cizích jazyků na Základní škole Mládežnická, Havířov. Učebny budou vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, jedna z učeben také digitální jazykovou laboratoří. Budou provedeny související stavební práce. Do modernizovaných prostor bude zajištěn bezbariérový přístup pořízenou mobilní schodišťovou plošinou (pásový schodolez).

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 

Výše schválené podpory: 3 480 184,19 Kč

Doba realizace: 15. 3. 2018-30. 9. 2018