O školní družině


 

POHODOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jak již samotný název napovídá, nejsme žádné seskupení dětiček, které netrpělivě a se stresem vyčkávají na příchod rodičů. Naopak, jsme prima parta kluků a holek, kteří se po perném dopoledni těší, až odhodí své aktovky plné znalostí někde do kouta a začne ta pravá zábava.

Naše družina je pohodová, v současnosti se skládá ze sedmi oddělení, která jsou rozmístěna mimo hlavní budovu. Takzvaná hlavní družina, jak ji tady říkáme, se nachází nad tělocvičnami a jsou zde čtyři oddělení u sebe. Páté oddělení najdeme v přízemí u tělocvičen. Pokud budeme pokračovat chodbou vedoucí do hlavní budovy, i zde nalezneme oddělení, jež nese číslo šest. Další družina, číslo sedm, se nachází nad jídelnou v prvním patře. Možná se vám zdá, že zabíráme mnoho prostoru a že nás je příliš, ale nám to vůbec nevadí, ba naopak, jsme rádi, že je nás tady moc a že se můžeme s kamarády navštěvovat a objevovat nové hry, protože každé oddělení je jimi přímo zahlceno.

V provozu máme rovněž i ranní družinu pro děti, které se již těší do školy a nemohou dospat. Ale samozřejmě zejména i pro ty, jejichž rodiče pilně pracují a musí v brzkých ranních hodinách do svého zaměstnání. Ranní provoz se nese v duchu relaxace a povídání. S dětmi si vyprávíme, rozebíráme předešlé dny a plánujeme program na odpoledne. Po vyučování se všichni sejdeme v našich odděleních a sedneme si. Debatujeme, čteme si pohádky, plánujeme odpoledne a povídáme si o všem možném. Pak následuje oběd. Až máme plná bříška, je čas na sportování. V okolí školní družiny se nachází velké školní hřiště, kam v příznivém počasí chodíme hrát různé hry. Také chodíme do lesa, kde pozorujeme zvířátka a krásy přírody. Pokud nám to počasí nedovolí, máme k dispozici dvě tělocvičny – jednu malou a jednu větší, kde se taktéž pěkně vyřádíme.

Po vyučování přebírají za děti vychovatelky plnou zodpovědnost. Všechny se snaží vytvořit příjemné prostředí, kde se budou všichni cítit dobře, spokojeně a kde budou rozvíjet svou individuální tvorbu. Jelikož je zde mnoho dětí, které v družině tráví dlouhé odpoledne, snažíme se vymýšlet stále něco nového a zajímavého, co by děti zaujalo a nenudilo. Bezplatně, v rámci školní družiny, je vždy od října zahájen provoz kroužků, které se mění dle nabídky v daném školním roce.

Abychom kamarádům z mateřských škol ukázali, že škola není jen dřina, ale i spousta zábavy, kam se mohou těšit, spolupracujeme s mateřskými školkami z okolí a i pro ně vždy připravujeme nějakou společnou akci.

Nezbytnou složkou ve školní družině není jen naslouchání, přátelství, láska a zábava. Je to hlavně vzájemná úcta a tolerance, kterou se všichni snažíme dodržovat. Tak, jak se chováme k dětem my, chovají se děti k nám. Vychovatelky jsou s dětmi ve chvílích trápení i radosti. Spolupráce, komunikace, pomoc – to vše se mohou děti ve školní družině naučit. Nejde jen o místo, kde přečkávají dobu, než si je někdo vyzvedne. Je to mnohem, mnohem víc…

 

 

 


Vytvořit dětem psychosociální podmínky v naší školní družině je pro nás všechny zavazující. Pracujeme na základě vytvořeného Školního vzdělávacího programu, kde máme všechny důležité podmínky pro zdravý a spokojený pobyt dítěte v naší ŠD uspořádaný takto:

 • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, v odděleních i při pobytu venku je zajištěn pitný režim
 • dbáme na kulturu stravování, podmínky zajišťujeme tak, aby děti u jídla byly klidné a spokojené
 • respektujeme individuální potřeby v oblasti odpočinku
 • dbáme na příjemné klima v odděleních
 • čteme pohádky, povídáme si zážitky, posloucháme pohádky z CD, děti si mohou prohlížet časopisy.

 

Pro správné a citlivé rozvíjení osobnosti každého dítěte dodržujeme mnoho dalších zásad a postupů při naší práci:

 • záleží nám na tom, aby se všechny děti u nás cítily v bezpečí, spokojené a šťastné
 • respektujeme potřeby dítěte a přistupujeme k problémům individuálně a taktně
 • děti nezatěžujeme spěchem a chvatem, dbáme na klidný a laskavý přístup
 • preferujeme volnost a osobní svobodu dítěte, které je v rovnováze s nezbytnou mírou omezení, dodržujeme s dětmi pravidla, která si stanovujeme tak, aby se nám dobře žilo ve všech prostorech ŠD i při pobytu venku
 • nasloucháme dětem, necháváme dostatek prostoru pro jejich seberealizaci, často děti chválíme a reagujeme na jejich úspěchy
 • pedagogický styl vychovatelek je založen především na vzájemné úctě, důvěře a toleranci k dětem i k sobě samým
 • vycházíme z poznání, že co dětem dáváme, jakým způsobem k nim přistupujeme, vše se nám ve stejné míře a podobě vrací a nám záleží na tom, aby děti cítily naši lásku, porozumění a vzájemnou pomoc a podporu