Den dětí


Den-dětí-8

Pátého června jsme si s několikadenním zpožděním oslavili Den dětí – a jak už je  naším dobrým zvykem, sešli jsme se všichni na školním hřišti, abychom si zasoutěžili a pobavili v netradičních sportovních disciplínách.

Ale nejen pohybovými dovednostmi jsme mohli dosáhnout na stupně vítězů.

Naše hra se totiž jmenovala „Cesta kolem světa“, takže jsme museli na jednotlivých stanovištích prokazovat i jisté znalosti o všech světadílech naší Země.

Každé stanoviště neslo jméno nějakého kontinentu a vědomostní otázky se týkaly právě této části světa.

V Americe jsme si museli vzpomenout na jméno objevitele této země, v Evropě jsme se potýkali s hlavními městy evropských států a na příklad v Asii jsme lovili v paměti, jak se jmenuje nejvyšší pohoří světa. V Asii jsme si taky zkusili přenášení různých předmětů pouze hůlkami z jednoho místa na druhé. Takže jsme se při závodění i docela zasmáli :).