Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Vážení rodiče, milí žáci

velice mě těší, že jste zavítali na webové stránky naší školy. Jsme základní školou pro všechny děti. Děti, které k nám nastoupí, učíme nejen všem základním dovednostem a znalostem dle osnov pro základní školy, ale navíc:

jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků: angličtina již od první třídy, více hodin výuky cizích jazyků, výjezdní kempy s výukou angličtiny, CLIL, jazykové projekty, zájezdy do zahraničí, od šesté třídy možnost druhého cizího jazyka: JN, JR, JF

podporujeme výuku matematiky a českého jazyka: navyšujeme počty hodin, aby se děti co nejvíce naučily ve škole a byly kvalitně připraveny na další vzdělávání

Jsme školou pro všechny:

–  naši vyučující mají bohaté zkušenosti s pomocí dětem, kterým se něco nedaří a mají speciální vzdělávací potřeby a s radostí podporujeme rozvoj nadaných dětí (na škole pracuje erudované poradenské pracoviště)

– velmi nám záleží na otevřené, partnerské a přátelské atmosféře mezi všemi zúčastněnými: žáky, rodiči i učiteli, podporujeme projekty, spolupráci, setkávání, sdílení žáků, učitelů i rodičů navzájem

Abychom toto všechno mohli realizovat, neustále dovybavujeme materiální zázemí školy. Žáci využívají dvě moderně vybavené učebny cizích jazyků, přírodní zákony podrobují zkoumání v nové učebně F-CH. Pořídili jsme notebooky pro výuku a roboty do kroužků programování, pravidelně vylepšujeme i další prostory školy. Pedagogové školy se každoročně vzdělávají v moderních metodách výuky a navíc každý rok až třetina učitelů získává zkušenosti v zahraničí (kurzy, účast na výuce v evropských zemích) a své poznatky přenáší do výuky, abychom naše žáky připravili co nejlépe.

Součástí školy je i školní jídelna (výběr ze dvou jídel, nabídka svačinek, navíc vaří i bezlepkovou a další diety) a školní družina, kde se paní vychovatelky postarají o děti již od 6 do 17 hodin. V družině děti relaxují, hrají si, ale nabízíme i rozvojové aktivity a zájmové kroužky.

Naším cílem je podporovat touhu dětí po poznání, aby je vzdělávání těšilo a byly připraveny v tom pokračovat ve svém dalším životě.

 

Mgr. Iva Badurová – ředitelka

Vážení rodiče, milí žáci

velice mě těší, že jste zavítali na webové stránky naší školy. Jsme základní školou pro všechny děti. Děti, které k nám nastoupí, učíme nejen všem základním dovednostem a znalostem dle osnov pro základní školy, ale navíc:

jsme školou s rozšířenou výukou cizích jazyků: angličtina již od první třídy, více hodin výuky cizích jazyků, výjezdní kempy s výukou angličtiny, CLIL, jazykové projekty, zájezdy do zahraničí, od šesté třídy možnost druhého cizího jazyka: JN, JR, JF

podporujeme výuku matematiky a českého jazyka: navyšujeme počty hodin, aby se děti co nejvíce naučily ve škole a byly kvalitně připraveny na další vzdělávání

Jsme školou pro všechny:

–  naši vyučující mají bohaté zkušenosti s pomocí dětem, kterým se něco nedaří a mají speciální vzdělávací potřeby a s radostí podporujeme rozvoj nadaných dětí (na škole pracuje erudované poradenské pracoviště)

– velmi nám záleží na otevřené, partnerské a přátelské atmosféře mezi všemi zúčastněnými: žáky, rodiči i učiteli, podporujeme projekty, spolupráci, setkávání, sdílení žáků, učitelů i rodičů navzájem

Abychom toto všechno mohli realizovat, neustále dovybavujeme materiální zázemí školy. Žáci využívají dvě moderně vybavené učebny cizích jazyků, přírodní zákony podrobují zkoumání v nové učebně F-CH. Pořídili jsme notebooky pro výuku a roboty do kroužků programování, pravidelně vylepšujeme i další prostory školy. Pedagogové školy se každoročně vzdělávají v moderních metodách výuky a navíc každý rok až třetina učitelů získává zkušenosti v zahraničí (kurzy, účast na výuce v evropských zemích) a své poznatky přenáší do výuky, abychom naše žáky připravili co nejlépe.

Součástí školy je i školní jídelna (výběr ze dvou jídel, nabídka svačinek, navíc vaří i bezlepkovou a další diety) a školní družina, kde se paní vychovatelky postarají o děti již od 6 do 17 hodin. V družině děti relaxují, hrají si, ale nabízíme i rozvojové aktivity a zájmové kroužky.

Naším cílem je podporovat touhu dětí po poznání, aby je vzdělávání těšilo a byli připraveni v tom pokračovat ve svém dalším životě.

 

Mgr. Iva Badurová – ředitelka