Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Publicita – European Quality Label

Publicita European Quality Label.pdf

The language of music-one language/Muzikos kalba – viena kalba

Celoroční projekt zaměřený na rozvoj posluchačských dovedností, vyjádření zážitků z hudby. Prvňáčci spolupracovali se školou v Litvě. Součástí projektu byla videokonference, vytvoření vlastní písně a nahrávka, vytvoření videoanimace k hudbě litevského autora.

youtu.be/88lcq2XhYOE

Photos

www.thinglink.com

We are creative writers!

Celoroční projekt zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci partnerských zemí společné napsali vlastní příběh, ten ilustrovali a vytvořili ebook.

youtu.be/hSJaDJaEc0Q
issuu.com/miss_jolana/docs/the_story__of__lili_and_tonton
tonton-a-lilly.webnode.cz/o-nas/

POSTCARDS FROM AROUND EUROPE

Cílem projektu bylo rozvoj orientace na mapě Evropy a zvýšit povědomí žáků o odlišnostech jednotlivých evropských jazyků.

Žáci čtvrtých tříd z evropských zemí si vyměnili pohledy z míst původu, sdělení v angličtině i originálním jazyce. Poté v partnerských zemích vytvořili mapu Evropy míst původu a krátkých sdělením v původním jazyce.