Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Obecně prospěšná společnost „LEPORELO CHILDREN“

Sídlí při: Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

IČO: 25820362

 

2021/2022

Druh obecně prospěšných služeb:

 1. modernizace výchovně vzdělávacího procesu
  a. příspěvek na zakoupení školních pomůcek, doplňkových učebnic a knih určených do školní knihovny, pomůcky pro školní družinu
  b. příspěvek na zakoupení a využití audiovizuální techniky
 2. pomoc při rozvíjení jazykové výuky
  a. pomoc při organizování zahraničních zájezdů pro žáky naší Základní školy Mládežnická + organizovaní tzv. English camps pro žáky 5. a 8.ročníků
  b. příspěvek na zakoupení pomůcek pro výuku cizích jazyků
 3. tvorba zdravého a estetického životního prostředí
  a. pomoc při údržbě hřiště
  b. pomoc při údržbě školní zahrady
  c. příspěvky na dovybavení školní zahrady
 4. podpora školních a mimoškolních aktivit žáků a tělovýchovných akcí
  a. pomoc při organizaci lyžařských zájezdů – 2.stupeň, škol v přírodě pro žáky – 1.stupeň, exkurze
  b. pomoc při organizaci akcí školní družiny
  c. příspěvek na úhradu nákladů spojených s organizací a účastí na tělovýchovných akcích/soutěžích
  d. organizování sportovních soutěží pro širokou veřejnost
 5. podpora a rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků s rodiči
  a. pomoc při organizování dětského dne
  b. pomoc při organizování rodinné olympiády
  c. pomoc při organizování dětského karnevalu

 

Všem rodičům děkujeme za jejich příspěvky. Dotazy na konkrétní čerpání finančních částek na jednotlivé aktivity směřujte na Mgr.Csatovou Dagmar (dagmar.csatova@zsmladeznicka.cz)

OPS Leporelo children pracuje ve složení

 • Mgr. Kundel Aleš – ředitel

Správní rada:

 • Mgr. Csatová Dagmar – předseda
 • Mgr. Zechová Kateřina,  Mgr. Doležalová Kateřina – členové

Dozorčí rada:

 • Mgr. Penčáková Blanka
 • Mgr. Grygarová Kateřina
 • Mgr. Jurčková Jindřiška
mladezka-home-banner1
Dokumenty ke stažení
Název Dokument ke stažení​
Výroční zpráva OPS 2020   PDF
Výroční zpráva OPS 2019   PDF
Výroční zpráva OPS 2018   PDF
Výroční zpráva OPS 2017   doc
Výroční zpráva OPS 2016   PDF
OPS 2019-2020   PDF
OPS 2017-2018   docx