Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Školní družina nabízí

 

 • Pěstitelský kroužek
  Pondělí 15:00-16:00
  ŠD Mládežnická, 3. oddělení
  Vedoucí: Jana Šrámová

 

 • Čtenářský kroužek
  Úterý 15:00-16:00
  ŠD Mládežnická, 4. oddělení
  Vedoucí: Bc. Kateřina Kozlová Koňařová

 

 • Tvořivý kroužek
  Úterý 15:00-16:00
  ŠD Mládežnická, 7. oddělení
  Vedoucí: Pavla Baligová

 

 • Družinový sbor
  Středa 15:00-16:00
  ŠD Mládežnická, 6. oddělení
  Vedoucí: Petra Chmielová

 

 • Badatelský kroužek
  Čtvrtek 15:00-16:00
  ŠD Mládežnická, 1. oddělení
  Vedoucí: Petra Ogrocká

 

 • Výtvarný kroužek
  Pondělí 15:00-16:00
  ŠD Mládežnická, 8. oddělení
  Vedoucí: Bc. Iveta Šintajová

 

Začátek zájmové činnosti: říjen 2023
Ukončení zájmové činnosti: květen 2024
Tato zájmová činnost je bezúplatná. Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí
vychovatelky v 5. oddělení a nebo u vedoucí kroužku.

Dítě může navštěvovat pouze jeden kroužek školní družiny. Děkujeme za pochopení.