Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Modernizace odborné učebny F – Ch

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010875

 

Předmětem projektu je modernizace odborné učebny fyziky a chemie, přilehlých kabinetů a zajištění bezbariérového přístupu v rámci prostor žadatele. Bude pořízen nový nábytek, IT vybavení a moderní učební pomůcky, budou provedeny související stavební práce v učebně i kabinetech, dojde k zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy a modernizovaných prostor (mobilní kolejnice a mobilní schodišťová plošina). Projekt umožní rozvoj klíčové kompetence přírodní vědy v souladu s požadavky 21. stol.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 

Výše schválené podpory: 3 499 404,00 Kč

Doba realizace: 19. 9. 2016 – 31. 12. 2020

Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005715

 

Realizací projektu dojde k vybudování dvou odborných učeben pro výuku cizích jazyků na Základní škole Mládežnická, Havířov. Učebny budou vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, jedna z učeben také digitální jazykovou laboratoří. Budou provedeny související stavební práce. Do modernizovaných prostor bude zajištěn bezbariérový přístup pořízenou mobilní schodišťovou plošinou (pásový schodolez).

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 

Výše schválené podpory: 3 480 184,19 Kč

Doba realizace: 15. 3. 2018-30. 9. 2018